top of page
dry fish finish.jpg

無添加愛心竉物小食 所有肉類切薄片65度風乾12小時       水份抽乾後用保鮮袋或密實瓶封好, 竉物什麼時侯都有好野食!              

​多謝梁小姐分享

bottom of page